OPUS
/


 

 

Unge skattebetalere.

Unge og bosetting
Hva kan kommunen gjøre ?
Hva gjør du selv?

 

Kommunen.

Kommune Norges fremtid ligger i å tiltrekke seg unge som etablerer seg i kommunen. Det blir et skatteinntekter av.
Det er ikke alltid nok å vise til lokale kvaliteter som frisk luft og et hyggelig trygt nærmiljø.

Så er det forskjeller i hvor langt kommunen kan gå for å tilrettelegge.

Dette kan være billige tomter, bortfall av eiendomskatt i 10 år. Kommunale garantier og en rekke tiltak for å gjøre det attraktivt å bosette seg i kommunen.

Vi hjelper kommunen med å ta ibruk nye muligheter. Og å ta hele kommunens tverrfaglige ressurser i bruk for å implementere disse.
Bmw I 3 ?

Bolig + bil.
Fra 2.200.000.
Mobilitet - pendling


Bolig finans

Gratis dagkurs


Fra leie til eie.
Og kanskje utleie.

 
De unge

 Utkant Norge er ofte ikke utkant. Vi snakker ofte ned mulighetene. Visste du at mye "utkant" er en time fra Oslo, Bergen eller Trondheim.

En utfordring ved å bygge er at kostnaden ved å bygge ligger over pantsettelsesverdien banken har når boligen er ferdig.

Da må det bygges billigere. Dette har ikke bare med prisen på bygget å gjøre. Du kan gjøre noen enkle grep.


Banken sier nei.

Fordi du ofte bygger for dyrt.

Banken har fått politiske føringer som de skal forholde seg til.
De sier ikke nei eller gir en frarådning fordi de ikke ønsker å hjelpe.

Selv om din og din samboer har inntekt så er plasseringen av boligen ofte avgjørende.

Det er lettere å få banken til å finansiere norske innlandskjøp av ditt nye hjem.
Du unngår valuta risiko og usikret forskuddsbetalinger.


Totale byggkostnader
gjelder


Nytt eller tradisjonell bolig ?


Lav byggpris - Dyr bygging?


Best totaløkonomi

Vi tenker at ethvert ønske om å bygge begynner med de rammene banken setter. 

Hva kan du gjøre selv ?
Ofte er det svært god økonomi i å søke seg fri fra jobben og jobbe egeninnsats. Besparelsen er skattefri.

Avtal med din byggmester som har ansvarsrett om hva du kan gjøre selv. Pass på at du ikke bruker for lang tid da byggelån kan bli dyrere enn innsparelsen.

Hva kan du selv gjøre og hva kan vi ikke gjøre opp mot ansvarsretten.


Noen enkle grep.

  • Kjøp ferdig prosjekterte tegninger. Pris fra 25.000 istedet for fort 150.000.
  • Byggelån er dyrt. Se etter bygg med byggetid 3 md. Her sparer du fort en vesentlig utgift.
  • Få bygget og ringmur ferdig kuttet i fabrikk. Du sparer ofte 50.000 på søppel. 
  • Betong er ikke dyrt. Transporten av denne er det. Se mot løsninger som sparer betongmengde. Du kan spare 70 % av betongsforbruket.
  • Du kan fremdeles male, legge fliser og mye annet uten å komme i konflikt med ansvarsretten.
  • Ønsker du ansvarlig søker, ansvarlig utførende, ansvarlig prosjekterende eller uavhengig kontroll.
    Vi hjelper deg med dette.


Spar inntil 100.000
på ferdig prosjekterte bygg.

Ferdig prosjekterte 
arbeidstegninger 1: 50.

Fra kr. 25.000.


 
Post
Ring
Kart
Om