OPUS
/


 

 

Matsvinn

Matsvinn = Skattesvinn.


Skatteinntekter.

Vi kaster ikke bare maten. Vi kaster også bort lokale skatteinntekter på fullgod mat som kan omsettes lokalt og som kan skape arbeidsplasser.  Vi kaster også bort 23% overskuddskatt fra små og mellomstore lokale bedrifter som omsetter disse produktene fordi innkjøp er billige og merverdien derfor er vesentlig.

"Selv den styggeste potet kan gi skatteinntekter"


Kaster kommunen bort muligheter til å redusere sine matkostnader når skatt inn og merverdi i kommunen ikke utnyttes. Når ikke disse sees samlet.

Har din kommune et matsvinn budsjettregnskap som viser
nytteverdien av å bidra til mindre matsvinn ?

Opus Norge hjelper din kommune


Forretningside.

Vi mener at kommunen i større grad bør samarbeide rundt lokale kjøp til egne felleskjøkken eller andre behov og aktivt invitere til lokale innkjøpsavtaler innenfor 500.000.

Lokale innkjøp kan aktivisere andre deler av kommunen på integrering, jobbtrening og eksempelvis sommerjobb for unge.

Vi mener at mat som idag kastes bør inngå i  produksjon, jobbfrukt, hjemfrukt. 
Skolefrukt og grønt, handlehjelp, hytteservice. Bare for å ta noe.

Og bør sees mer som et verdivalg som faktisk kan bedre total økonomi for kommunen.


Kaster vi våre 
verdier?


Bedre kommune
økonomi ?


Selv den styggeste potet.

Er mat.


Selv den styggeste kålrot

Gir skatteinntekter


Selv den styggeste gulerot.

Kan bli en matopplevelse


Salat som ikke selges.

Kan selges 


Hvis vi vil.

  • Kommunalt innkjøp inntil kr. 500.000 kan sikre konseptdrift.
  • Matsvinn restaurant 
    Middag og dessert for hundrelappen.


  • Uten skall - kuttet rett hjem fra markedet.
  • Matsvinn som intergreringsprosjekt.
  • Matsvinn - kommunalt + budsjett.
  • Matsvinn som foreningsalg.


Bruk mulighetene.

Vi ser fort at mange mener at matsvinn er for dyrt og omsette. Det er dagens virkelighet. Vi utfordrer dette synet.

Vi mener at dette er feil fordi vi ikke benytter de mulighetene vi har.

Og derfor ser vi ikke næringskjeden muligheter som et klart alternativ til å kaste maten.

Den rød grønne regjeringen åpnet for at vi kunne la inn landbruksarbeidere fra asia til å jobbe inn mot landbruket.

Ved å benytte disse i en lett skala produksjon så er dette solidarisk lønnsinntekt mot skatteinntekter i et klart " vinn - vinn" forhold.

Dette handler slik vi ser det om en mulighet for noen til å jobbe seg til en bedre økonomisk mulighet.

Og skal selvfølgelig ikke være sosial dumping.
De bygger allerede steinstier for oss.


 
Post
Ring
Kart
Om