OPUS
/


 

 

Jobb i sikte

Intergrering.

Opus Norge leverer veiledere som a-å løsninger. 

Når et marked er etablert så hjelper vi den enkelte som  skal drive sin aktivitet med oppstart og driftskompense.

Kontakt oss for
en uforpliktende samtale.

_____________________________________________________________

Vårt markedskonsept er mer enn et marked i seg selv.

Det åpner for en sosial møte og salgplass med et levende nærmiljø som kan aktivisere økt handel og jobbmulighet for unge, økt integrerering av alle og et svært hyggelig bygdesentrum.



 


Alle skal med.

Da viser vi vilje til å investere i hverandres potensiale.

Et marked kan lett visualisere hva vi konkret tenker på fordi vi trekker dette ned på et nivå med enkle arbeidsoppgaver.

Det er lett å se nytteverdier og aktivitet skaper sunnhet som gjør at vi benytter vesentlige ressurser ellers.
Når dette har en verdi for den enkelte og for samfunnet så skaper dette levende sentra hvor alle typer mennesker møtes.

Vi tror feil hvis vi tror at integrering kun er en utgift i kroner og øre.


Hva tenker din kommune ?

 


Lokale selskaper
skatter til kommunen.



Gjør kjedene det?
Rent utover at de
bruker lokal arbeidskraft.


Hvorfor marked ?

Jo vi liker marked når det rigges som noe annet enn bare et nytt shoppingsenter.

Og at det inneholder kvalitetsalg slik at det ikke bare fremstår som et nytt snuskemarked uten sjel.

At hver avdeling ikke trenger mer enn 5-10-30 m2 kvadrat og at vare og produkter skiftes med årstidene. Kommunen kan eie og utleie gjennom sitt eget selskap.

Kall det gjerne Flesberg Marked As hvis dette er Flesberg. som tilrettelegger leie til eksempelvis kr. 2.000,- pr md.
I noen tilfelle kr. 0,- for at unge skal kunne prøve seg.

Mindre bygg i klynge som skaper et mer koselig handelmiljø. 

Og hvor næringsinntekt kan skattes lokalt..


Sommerjobb ? 


 • Kommunen kan rigge et tilbud for egne ungdommer. 
 • La de prøve seg med egen bedrift som sommerjobb.
 • Ønske at de skal etablere seg i kommunen.
 • Tilby mentorhjelp.

 
Bærekraft.


Marked skal være inntekt


Sammen er vi attraktive.


Du selger meg

Jeg selger deg.
Du kjøper av meg.
Jeg av deg


Mindre bygg.

Arkitektur kan være forsøplende. Den kan skape intimitet og den kan skape inntektmuligheter for det som bygget skal benyttes til. .

Marked er ikke noe nytt konsept.
Arkitekturen kan skape møteplasser. Og forme en arkiteur som skaper samarbeidsmiljøer. Kontra konkurransemiljøer.

Den trenger plass og kan være en gyllen anledning til å fornye bygdesentra. 

Mindre boenheter for førstegangsetablerere og det kan reguelere bolig og næring til ntime koselige bygdesentra.


Marked skal være inntekt

Skal et marked overleve over tid så er det grunnleggende at alle som har en plass tjener på dette.

Dialog. Kulturell kaffekopp
Det vi igår ikke visste.
Forstår vi idag. Fordi mennesker møtes.

Her kan de som ikke idag er så sterke i norsk lære av oss andre. 

Det er også inntekt

Vi lærer
av hverandre

 


Hva kan et 
marked inneholde.


Julemarked 
 Påskemarked.
Potet | grønt marked
 Mat en smak av verden.
Matsvinn
  +++++


 • Popup test butikk" for de som ønsker å starte eget.
 • Husflidprodukter. Lokalt eget eller provisjonsalg. 
 • Antikvitetsalg kommisjonsalg. 
 • Ny møteplass for samarbeid for å integrere nye statborgere. 
 • Norskskole med jobbtrening eller bare å bli kjent
 • Lokal handel som lokalmat, økologisk. 
 • Hage eller gårdsprodukter.

 • Fengselsproduksjon og annen husflid.
 • Salg av hjemmebakte produkter sammen.
 • Matsalg norsk og en smak av verden.
 • Lokal guide. Sommerjobb. Fjellvandring.
 • Syforeningen. Salg av eget | andres håndarbeide.
 • Hytte - boligtorg- Kjøkken show rom
 • Møteplass.
  Jobbsøk hjelp. Pendler du ? Skal du samme vei ?Skal vi spleise. Din og min bil annenhver dag.

 • Ut på tur. Lokalt eller sammen til utlandet.
 • Ungdomsprosjekt. Walking Themsen ?
 • Vernet bedrift utsalg. Jobb for alle.
 • Servicekontor. Hva trenger du hjelp til.
  Nabohjelp. Håndverker. Innkjøp av mat.
 • Middag for 100 lappen.
 • Din forening - Kontaktpunkt portal for all 
  foreningsaktivitet.
 • Ungdomsbedrift Hold Norge rent
 
Post
Ring
Kart
Om