OPUS
/


 

 

Innbyggere 35+

Alle personer uansett alder har et behov og et potensiale.

 
Mindre gjeld.

Boligene har tradisjonelt vært sparbøssen til de fleste. Den skaper verdiøkning og den kan stilles som sikkerhet hvis vi har behov for dette.

Økt takst og høyre salgsverdi gjør at de som har bodd i større byer ønsker et bedre bomiljø og at de kan frigjøre egenkapital ved å velge et område med billigere tomter.

Det handler ofte om et verdivalg. For barna våre og for oss selv da mindre gjeld ofte kan gi mer fritid. Vi frigjøres fra en del forpliktelser.

Kommunen ønsker seg flere barnefamilier. De er kommunens fremtid.

Hvordan rigger kommunen dette ? Investering handler alltid om å gi for å få


Differansiert 
boligbygging.

Har kommunen tomter ?
Regulert til enebolig.
Til flermannsbolig. 
Til borettslag.
Til smarthus.


Hva gjør kommunen?


Kommunal strategi.

Enhver markedføring retter seg mot kunden eller som i dette tilfelle skattebetalerens premisser. Eller dennes ønsker om du vil.

Kommunen er klar over at ulik alder utløser ulike behov og ønsker.

Hva tenker kommunen om denne gruppen ? 

Har kommunen konkrete tomter med en regulering som viser mulige bygg og bovalg?


Aldergruppen som investor.

Frigjort kapital kan utløse lokale investeringer og kommunen tiltrekker seg dugnadspersoner som er en vesentlig ressurs.

 

De er fremdeles jobbaktive og trekker med seg viktig nåtidsinformasjon som kommunen kan nytte godt av.
Det er også den aldersgruppen som tenker oppstart av egen bedrift. Ofte kun med seg selv ansatt. En aktivitet kommunen trenger.

Kommunen kan tilrettelegge for et handelsmiljø som inviterer til aktivitet.

Mindre gjeld og bedre tid. Dette kan bli gode samfunnsdeltagere.

 


Skape aktivitet.

Grønn sektor - Ny inntekt.

Bærekraft.

Digital flexibilitet.

 
Post
Ring
Kart
Om