OPUS
/


 

 

Offentlig sektor.

Kommune - Fylket - Stat.

 


Fordi det gir god avkastning.

Jobb i sikte. Jobbtrening. Ung bedrift.

Ung økonomi. Billigere strøm eget kraftverk.

Matsvinn. Markedsalg. Ditt anbud lokalt.

Integrering. Alle skal med. Pop Up bedrift.

Bostedattraktivitet. Flere skattebetalere.

Lokale sentra arkitektur. Et levende sentra.

Strømlogistikk. Billigere boliger. Bo og kjør


Alle skal med.God samfunnsøkonomi.


Bærekraft

Vi har sett på en del av de gjennomgående utfordringer som ligger på kommunal og fylkekommunal virksomhet. 

Og har utviklet en produktpakke som kommune, fylke og stat kan benytte for å øke bosted attraktiviteten lokalt og regionalt.

Dvs. at vi selger tverrfaglig kompetanse med vesentlig nytteverdi. Med bærekraft og med en vesentlig grønn profil.


Utkant er ikke utkant.

Vi mener at vi gjennom vårt partnerprogram kan levere økte muligheter ved å utfordre dagens virkelighet på en del sentrale områder. 

Med start i vår egen kulturelle ryggsekk.
Som gjør at vi lykkes ofte. Som noen ganger jobber mot at vi lykkes.

Din kommune er ikke utkant når det er 1 timetil Oslo, Trondheimeller Bergen.

Gjør vi det vanskeligere enn det er ?


Tverrfaglig samspill.Aktive møteplasser.Muligheter hvis vi vil.

Opus Norge sin tilnærming er gjennomgående at kommunen skal skape økte inntekter. 

At bo attraksjon øker ved enkle grep og dermed skatteinntektene. 

Et levende sentrum utløser mer handel som igjen skaper vekst.

Samt at integrering av desom er født i Norge og de som velger å bo i vårt felleskap får noen aktive møtearenaer med fokus på jobbtrening, produksjon og inntekt.


Bo og lev
Bolig + elektrisk bil

Vil kommunen tilrettelegge for billigere tomter ?
Kr. 60.000 eller gratis ?

Ny bolig + bil fra Kr. 2,3 millioner.Kjøp og salg matsvinn
En smak av verden med norsk matproduksjon. Lokal produksjon mat og husflid.
Et bredere handels tilbud.

Vil kommunen etablere et lokalmarked ?
Pop Up - Norsk utenlands matkultur
Lokal kortreist -  Kulturell møteplass.

40 butikk konsept. Helårsdrift.

Ung økonomi - 
Ungdomsbedrift. Sommerjobb.

Tilrettelegger kommunen for at ungdom skal prøve seg ?

Din egen bedrift ?


Skal jeg handle for deg?
Vi hjelper deg. Alt samlet.

Lokalt anbudstorg. Alt på samme sted.
 
Håndverkstjenester, Nabohjelp, 
Reisebyrå, Landbrukshjelp. Kommune guide.

Matsvinn
Lokale innkjøp

Hva gjør din kommune ?
Kortreiste innkjøp under 500.000.

Rett hjem ?Skulle egentlig kastes?


3 mannsbolig


Ungbo. 

Liten Bolig. Fra 900.000  Oppstart
Lev og jobb lokalt.

Bolig og bil sammen ?

Starte egen bedrift lokalt?

Lokal produksjon
For eksport.

Tenker vi muligheter helt ut?

Kan et samarbeid med industrien selge for eksport ?
Hva tenker du ?


Full av energi


Ung og gammel. Sammen.

Handlehjelp, På tur sammen. Bake og selge sammen.

Grille ute sammen. Dine lommepenger der du handler og bestefar kjører til de som trenger hjelp.

Bestefar forteller fra gamle dager.

Se mer om marked

Til forsiden.

 
Post
Ring
Kart
Om