OPUS
/


 

 

Negative salg


Kjøttbransjen.

 

Er det riktig at bedriften skal ha 100% kundetilfredshet ? 

En av våre kunder valgte å ta dette ned til fra 93 til under 88 uten at dette påvirket omsetningen. Det kostet mer enn det smakte når kostnaden pr. omsatt krone var 1,86. Dette selskapet sparte 12,7 millioner kroner. Hva ville din bedrift gjort ? Best rating er ikke alltid beste valg.
Mat produksjon

Kjøttbransjen trekker kollektivt i samme retning. Når test og tilsynkostnader er vesentlige så ønsker alle å trekke mot samme større produksjon (større batcher). Vi advarer mot denne strategien. Vi mener at dette vil bare bli mer av det samme produktet til en lavere markedspris. 

Flere av de som har gjort dette erfarer dette nå. Resultatet er at de pådrar seg tap.


Ferge selskap

Når 2 cruiseferge selskaper kjører samme rute og gir bort reisen inkl biltransport. Da blir det feil når de benytter samme leverandør på mat og noon food. Når det samme produktet selges så trumfer de hverandre på pris. Og taper mer. 

Vi rigget en alternativ strategi for vår kunde. Den virker og inntjeningen er opp 11,7%. De selger og de er nå markedsledende. Og det viktigste. De tjener penger.


Eiendomsinvest

2 byggmestere ønsket å starte egen utbygging med et felles eid selskap som byggherre.

Det felles selskapet skulle hente inn byggtjenester fra byggmesterens selskap.
Byggmesterselskapet gjorde jobben uten fortjeneste.

Fortjenesten ligger på selskapet de eide likt. Når eiendomselskapet var det som trenger lån så gav dette bedre rating og lavere kostnader i neste prosjekt.

Finanskostnadene ble tatt ned 1,5 mill i dette tilfelle.

Eiendomselskapet hadde vist at de kunne tjene penger.


 
Post
Ring
Kart
Om