OPUS
/


 

 

Eiers ønsker
og ansvar.


Eiere

Eiers intensjon er utbytte og verdiøkning.
Da betinger det at forventningene formidles ned gjennom daglig leder så alle deler av virksomheten tar dette inn over seg.

Eier har også en oppgave å formidle bedriftens totalitet. Dette gjøres ofte ved en enkel plakat som forteller alle de verdier bedriften står for.

Et av flere parameter er bedriftens etiske profil. En styrebesluttet veileder forteller kunder, leverandører og de ansatte hva de kan forholde seg til.

Hva er bedriftens grønne side? 
Og hvordan greier bedriften å tjene penger på dette skiftet?Er dette butikk?
Har bedriften all kompetanse selv?


Personlig styreansvar

 

Samfunnet

Vi lever i et samfunn som endres raskere.

Hvor de ulike tilsyn stiller større krav til egenkontroll og at vi holder oss oppdatert på regelverket.

Samfunnet, kunder, finans og leverandører har satt fokus på konsekvens hvis din bedrift ikke leverer.

Hvem tror du har regnskapsplikten ?
Først og fremst daglig leder.
Styreleder hvis daglig leder 
 er indisponibel

 

Gode selgere ?

Høy risiko ?

Usynlig ledelse ?

 
Post
Ring
Kart
Om