OPUS
/


 

 

Styre ansvar.

Risiko - konsekvens.

 

Regnskapsplikten


Norge er et gjennomregulert samfunn hvor loven setter krav til oss. Kundene gjør det.
Og våre samarbeidspartnere vil at vi leverer på alle områder.

Vi opplever at bedrifter benytter mer og mer tid på kontroll.
Tett opp til at daglig leder er mer kontrollør enn daglig leder.
Regnskapsplikten ligger på daglig leder.

Riset bak speilet er Høyesteretts avgjørelse på at at regnskapsplikten både på skyldighet og straffeutmåling skal dømmes strengt. 

Ved fravær av daglig leder så er det styrets leder som er ansvarlig for at regnskap og innrapportering blir fulgt opp.

Likeledes hvis selskapet ikke har daglig leder. 

Jmfr straffeprosesslovens § 392-393-394.
Med strafferamme inntil 3 år på forsettelighet.

Nå er det slik at påtale skal ettergå lovbrudd til den anklagedes gunst og byrde.

Bevisbyrden ligger på påtalemyndigheten og ikke på motparten som ikke har plikt til å bevis av uskyld. 
Omsetning i størrelse og tid er avgjørende for straffeutmålingen.  

Næringsdrift handler om at samfunnet forventer at vi stiller krav om ansvar til hverandre. 

Bedriften er aldri bedre enn sitt svakeste ledd og kunnskap skal trumfe frykt den dagen vi kontrolleres. Og stilles til ansvar hvis det er avvik.Har din bedrift kontroll ?

Ved forskuddsfaktura skal du ikke fakturere mva. Visste du dette?

_____________________________________________________________

Kontakt oss 
for en uforpliktende samtale

______________________________

___________________________

Forskudd.

Er du klar over at det er forbud mot forskuddsutbetaling i lønnmessige forhold. Og at det intrer straffbarhet utover kr. 10.000 som ikke innrapporteres som lønn ?

Er du klar over at lån til aksjonær skal oppfattes som skattepliktig utbytte og innrapporteres og skattelegges på a meldingen?
Uavhengig av bedriftens positive egenkapital.

Det er slikt låneforbud ved negativ egenkapital.

___________________________

Distraksjon.

Vi opplever ofte at bedriftens fakturerbare tid skyves av annen tidsbruk. 
Når kontroll foretas fra det offentlige så er dette krevende. 

Feil i omsetningsoppgaven.

Omsetning under 1 mill straffeutmåles ofte med samfunnstjeneste inntil 35 timer og en bot på kr. 5.000,- der det er mindre avvik. Det viser at samfunnet benytter store ressurser selv på lav straffeutmåling.
Ofte er det slik at straffen i seg selv skader ingen. 

Det som skader er tid og penger som ditt selskap benytter for å møte samfunnets påstand om lovbrudd. Det er her bedriften skades av distraksjon.

___________________________

Har du god revisjon ?

Regnskap. Har du kontroll?


Risiko | Andre forhold.

Vi hjelper bedrifter til systemer som reduserer risiko for å komme i disse situasjonene. 

Styreansvar er at ledelsen kan stilles stilles privat ansvarlig både fra det offentlige og fra kunder og leverandører. 

Forsinkelser i mva rapportering og a registeret kan gebyrlegges inntil 55.000.  Ikke levert regnskap gebyrlegges styret solidarisk med kr. 40.000.

Vi opplever ofte at det er frigjørende for bedriften at det i en periode er andre utenfor som kommer inn og tar ned diskusjoner som ofte er mer synsing en faktum. Vi hjelper ditt selskap der det er uenighet om ansvar. Slik at bedriftens ansatte har dette klart før detoffentlige påpeker dette. 
Post
Ring
Kart
Om