OPUS
/


 

 

Bygg Invest - Veileder.


Oppdragsgiver
. Ulike byggmestere og kunder innen eiendomsinvest.Opprette borettslag

Vi bistår våre kunder med å opprette egeneide borettslag i samarbeide med nærliggende boligbyggelag i hele Norge.

De beste løsningene ligger rett foran oss.

Ønsker du å vite mer om vår modell.Elementbygg - Finans.

 

Vi bistår byggselskap med å rigge selskaper hvor risiko tas ned. 
Hvor det kan etableres et finansgrunnlag for mer effektiv drift og hvor kunden kjøper seg inn etter avhendingsloven. Et av disse produktene er borettslags løsninger.

Norske elementbygg tar ned byggkostnader vesentlig. 
Du kan produsere mer med de ansatte du har idag. Fra 17 -25% mer salg. Våre systemer reduserer finans kostnadene med 10-25%. 

 

Elementbygg gir fortrinn som du kanskje ikke er klar over.
Raskere bygg er mindre lånetid. Ferre ansatte og større omsetning pr ansatt.

Bustadsoppføringslova

Den vesentligste del av byggnæringen leverer gjennom smb markedet (små og mellomstore bedrifter) Konkurransen er hard og byggbedrifter sliter med å tilpasse seg nye garantikrav på likviditet. 

Bustadoppføringslovens § 12 - 
entreprenørens garanti binder 5% av bedriftenes likviditet i 5 år for å møte evt. reklamasjoner.

Bankene stiller mer og mer krav til garantier eller kausjoner fra selskapets eiere som er utfordrende.
Når forbruker holder igjen betalingene fra banken så er dette sammen med garantistillelsene raskt en likviditets utfordring for byggeselskapet.


Dette er utfordrende for ansvarlig utførende. Ofte svært skadelig og i noen tilfelle ødeleggende da betalinger uteblir over natten.


Ny tid - Nye løsninger.

Byggmestere ønsker i større grad å bygge til seg selv og selge boligene.

Vi bistår i riggingen av disse selskapene, rigger byggmetode og bistår i finanaieringen av det enkelte prosjekt.

 

Kontakt oss gjerne på 

971 86 313 eller på kontaktskjema.

 


 
Post
Ring
Kart
Om