OPUS
/


 

 

Dine medarbeidere

Gjør du de til en ressurs ?


Dine ansatte.

Ansatte som smiler og formidler kompetanse vinner kundens tillit. De er gode på å "selge" selskapet.

De selger ikke kun produktet. De selger selskapets profil, holdninger og troverdighet.

Skal de ansatte lykkes så er det avgjørende at de vet hva som er eiers mål.

Informasjon og stimulering er viktige parameter for å nå disse målene.

Norge har et trepart samarbeid hvor den ansatte er del i et ansvars samspill.

Da må de også ha myndighet for å ta ansvar.  som igjen gjør de til trygge medarbeidere. 


Trives dine medarbeidere ?Da er de ofte svært gode selgere

 
Post
Ring
Kart
Om