OPUS
/


 

 

Lean bygg systemer.


Strukturell lastbærende isolerte moduler
Oppdragsgiver: Jarlsberg Invest As. Tønsberg.


Slim teknologi

Strukturell lastbærende isolerte moduler vil revolusjonere byggebransjen ved å tilby kortere byggetid, førsteklasses isolasjon og bedre plassfordeling gjennom lett vekt og ekstrem styrkeelementkonstruksjon, ved å bruke materialer av høy kvalitet.

Etter å ha blitt utviklet over en tiårsperiode, er SLIM-teknologien og EasyElement-systemet nå klare til å kommersialiseres. 


_____________________________________________________________

Lean byggs fordeler og nyvinninger gjør det mulig å oppfylle EUs byggevareforordning (nr. 305/2011) angående varmeisolasjon uten unødig økning av veggtykkelsen. 

Dette resulterer i økt intern gulvplass (ca. 6%), samt ekstrem energieffektivitet (opptil 90% i årlig energibesparelse). 

_______________

 
Kontakt

Jarlsberg Invest As.
Ramdalsveien 2. 3128 Nøtterøy

Salgsjef Bjørnar Godt Daae

Tlf. 913 59 292

______________________________

Flatt tak?

______________________________

Hytte under tak 1 dag.

Vi kan levere bygningselementer med en U-verdi på 0,15 til samme pris som en pinnebygd vegg med U-verdi på 0,25. 

SLIM-teknologien er også usedvanlig sterk sammenlignet med de fleste alternative materialvalg, noe som muliggjør omfattende arkitektonisk frihet - til lavere priser.

SLIM-teknologien er også usedvanlig sterk sammenlignet med de fleste alternative materialvalg, noe som muliggjør omfattende arkitektonisk frihet - til lavere priser.

___________________________

Boliger inntil 2 etasjer.

Gjennom integrerte kanaler for elektrisitet og medieinfrastruktur sikres rask og enkel installasjon. 

Teknologien er teknisk bevist gjennom beregninger, matematiske modeller og prototypetesting.

LEANS SLIM-teknologi tilbyr totale kostnadsbesparelser på opptil 50% sammenlignet med konvensjonell konstruksjonsteknologi, samt levetidsbesparelser fra energieffektivitet. 

______________________________

Moderne?

_______________________________________________________ 

Boliger - Flermannsboliger - Leiligheter
Butikker - Næringsbygg - Campingvognbygg - Annekser - Hytter.
Staller - Låver - Haller.

Boliger under tak
fra 2 dager.

Se modeller. 

Hytter under tak 
fra 1 dag.
Se modeller

Ønsker du å være en
resalepartner.

Kontakt oss.


 

 


 

 

 


 

 


 

 

 
Post
Ring
Kart
Om