OPUS
/


 

 

OM OSS


Vår forretningside.

Vi jobber som bedriftsrådgivere sammen med en rekke partnere som lever sin spisskompetanse og som koordinerer kunden ønsker om informasjon og hjelp.

Og at de får den backingen først når dette er et behov så ikke endring spiser all tiden og virker negativt inn på å ivareta den daglige løpende kjerneproduksjonen

Vi jobber tverrfaglig mot ulike kunder med ulik fagbakgrunn.

Og er opptatt av at våre kunder tjener på våre innspill.

Vi vil at de skal se på oss som en investerig og har defor en løpende vekting av verdien vi leverer.


Har din bedrift en klar strategi ?


Fornøyd ?


Om oss.

Vi jobber med å bygge design og konsepter som våre kunder kan lykkes med. 


Strategien som bygges bak skal gi konkurransekraft og mersalg. Og mer avkastning pr. omsatt krone.

Den skal være en oppskrift som viser de ansatte, ledelse og eiere hvordan de skal jobbe sammen for å nå sine mål.

Og den skal belyse muligheter og risiko knyttet til disse.


Helhetlig drift.

En god planfase skal sikre distraksjon for kjernevirksomheten slik at denne ikke påføres skade og tap for selskapet som følge av at all energi er sentrert rundt utvikling. 

Strategi løfter og fremhever bedriften sin merkevare. Den skal utløse felles forståelse for prioriteringer. Den viser hva selskapet fortsatt skal selge og satse på. 

Og hvilke investeringer som skal gjennomføres. 

Et samfunn regulert som vårt har fått innover seg et vesentlig krav til systematisk egenkontroll. 

Hvordan løser din bedrift dette ? 


Hva er 
negative salg.

 
Post
Ring
Kart
Om