OPUS
/


 

 

Vi bygger ditt konsept.


Kunderating 1 - 14,25

Privatkunder - Næring 
Offentlig sektor.
. 


Ditt prosjekt. 


Din forretningsprofil


Ditt konsept

Vår tverrfaglige kompetanse vil hjelpe deg til å identifisere og adressere de områdene i virksomheten som skaper utfordringer.

Distraksjoner finner du i produktiviteten, i lønnsomheten og de hindrer ofte den generelle virksomhetsveksten. 

Vårt mål er å utløse tid og energi for å implimentere endringer og  fremme vekst uten å skade kjernevirksomheten, 
Hvor risiko tas ned til et minimum.

Vi utfordrer dagens virkelighet.RÅDGIVNING

 • Bedriftsrådgivning.
 • Bedriftsetablering 
 • Konsept utvikling
 • Styrerekruttering.
 • Markedsføring.
 • Skatterådgivning


FINANS

 • Bedriftsfinansiering.
 • Konseptfinansering
 • Crowdfounding.
 • Eiendomsinvest.
 • Regnskap.
 • Revisjon.


 PRIVAT ØKONOMI

 • Din privatøkonomi.
 • Start Up - mentor
 • Ung Økonomi Kurs
 • Eiendomsinvest.
 • Person skatt.
 • Din egenkapital.


Vår forretningside

Vi veileder privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter med en systematisk gjennomtenkt virkelighetsprofil. 

Klok og avveid bruk av teknologi kan ha en rasjonell side. Den kan lett overdrives. Bli ineffektiv og dermed forstyrre økt salg.

Våre konsulenter skal bidra til å rate ditt selskap opp på salg og resultat, slik at din bedrift får de lån, forsikringer og garantier som selskapet trenger for å finansiere videre vekst.


Hva tenker du på?

Styreansvar.
Har dere kontroll ?


Strategivalg ?


Eiers valg.


Din markedsplan 
?


Treffer du markedet ?


De  ansatte ?


Trives de ?


Copyright 
Opus Invest Holding As


 
Post
Ring
Kart
Om